Chemicals
Chemicals

EU REACH rendelet

A Sharp magatartási kódexe a különös aggodalomra okot adó anyagokkal kapcsolatban (SVHC).

EU REACH rendelet

2007. június 1-jén lépett hatályba a vegyianyagok nyilvántartásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (EK 1907/2006) európai uniós rendelet.

E rendelet egyik célja, hogy a fenntartható fejlődés átfogó keretein belül javítsa az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyianyagok kockázataival szemben.

A Sharp támogatja ezt a célkitűzést, és a Sharp magatartási kódexének megfelelően proaktív megközelítést alkalmaz a törvények és előírások betartása érdekében.

A REACH 33. cikke szerint (az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos információk közlésének kötelezettsége), ha egy árucikk az SVHC (nagyon aggodalomra okot adó anyagok) jelöltlistáján szereplő anyagot az árucikk tömegének 0,1%-át meghaladó koncentrációban tartalmazza, beszállítóknak kötelességük az adott árucikk címzettjeinek és kérésre a fogyasztók tájékoztatása az SVHC-ről.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2008. október 28-án tette közzé az SVHC első „jelöltlistáját”, amelyet azóta több másik is követett.

A rendeletnek való megfelelés érdekében a Sharp valamennyi beszállítójától bekéri az SVHC-kről szóló információkat.

A Sharp eddigi megállapításai az alábbi linkben találhatók.

A man stood in front of a sunset