Új adatvédelmi szabályzat

2021. július

 1. Bevezetés

A Sharp Electronics (Europe) GmbH ("mi", "minket", "Sharp"), komolyan vesszük az Ön adatainak védelmét.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy a Sharp hogyan gyűjti és használja fel a személyes adatokat, és ismerteti az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait.

Felelős szervezetként számos technikai és szervezési intézkedést hajtottunk végre annak érdekében, hogy biztosítsuk az általunk kezelt személyes adatok legteljesebb védelmét, hogy megfeleljünk az Általános Adatvédelmi Szabályzat („GDPR”) követelményeinek, valamint az országspecifikus adatvédelmi előírásoknak.

A Sharp több különböző célra dolgoz fel személyes adatokat. Ezeket az adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük, például ha felkér bennünket arra, hogy közvetlenül az Ön számára nyújtsunk szolgáltatásokat, vagy személyes adatait nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. LinkedIn) is megszerezhetjük, vagy az adatait szolgáltatásokkal összefüggésben dolgozzuk fel mint munkáltatója (mint ügyfelünk) számára.

Ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak az a célja, hogy lefedje a Sharp személyes adatok feldolgozásának minden vonatkozását és módját, és kiegészült konkrétabb adatvédelmi nyilatkozatokkal, amelyeket adott esetben az Ön személyes adatai összegyűgyűjtésekor kap meg.

 1. Az Adatkezelő neve és címe

Az adatkezelő a GDPR, az Európai Unió tagállamaiban hatályos egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések értelmében:

Sharp Electronics (Europe) GmbH
Magyarországi Fióktelepe 

Telefonszám: +3618152500

E-mail: adatvedelem.sehu@sharp.eu (adatvédelmi megkeresésekhez)

Weboldal: https://www.sharp.hu

A honlap másodlagos adatkezelője:

Sharp Electronics GmbH, Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Németország

Telefonszám: +49 (0)40 2376-0

Email: DSchott@intersoft-consulting.de

Kérjük, vegye figyelembe, hogy Európában minden Sharp-szervezet saját jogán adatkezelő, és ellenőrizze az adatvédelmi szabályzatot azon ország webhelyén (pl. sharp.co.uk, sharp.fr, sharp.de), amelyhez hozzáfér, vagy ahol él.

Adatkezelőként felelősek vagyunk annak eldöntéséért, hogy miként kezeljük, használjuk és őrizzük a személyes adatokat. Ez azt is jelenti, hogy felelősek vagyunk az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos kérések megválaszolásáért. Ha bármilyen kérdése van személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk:

Email: rodo.pl@sharp.eu

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel és javaslataival bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel.

 1. Adatvédelmi képviselő

Az Egyesült Királyság általános adatvédelmi rendeletének (UK GDPR) 27. cikke előírja, hogy az Egyesült Királyságban (UK) székhellyel nem rendelkező szervezeteknek képviselőt kell kijelölniük az Egyesült Királyságban, ha az UK GDPR hatálya alá tartoznak.

A Sharp Electronics (Europe) Magyarországi Fióktelepe végezhet olyan adatfeldolgozási tevékenységeket, amelyekre az Egyesült Királyság általános adatvédelmi rendeletének hatálya kiterjed. Ezért a Sharp Electronics (Europe) Magyarországi Fióktelepe a brit GDPR rendelet 13. és 14. cikkével összhangban képviselőt nevezett ki, aki a nevében eljár, ha és amikor olyan adatfeldolgozási tevékenységeket végez, amelyekre a brit GDPR vonatkozik. Ez a kinevezés nem jelenti annak elismerését, hogy a brit GDPR rendelet alkalmazandó bármely feldolgozási tevékenységükre.

Az adatkezelő adatvédelmi képviselője:

Az Angliában és Walesben bejegyzett Sharp Electronics Europe Ltd., amelynek székhelye: 4 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1EZ.

E-mail: DPOEurope.SEE@sharp.eu

 1. Személyes adatok

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a Sharp által feldolgozott minden személyes adatra vonatkozik. „Személyes adat”: bármely olyan információ, amely egy egyénre vonatkozik, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító alapján, mint a név, azonosító szám, helyadat vagy online azonosító. A személyes adatok az egyén fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző egy vagy több tényezőre is utalnak.

Tartalmaz továbbá érzékeny személyes adatokat (a GDPR-ban hivatkozott speciális kategóriájú adatokat), beleértve:

 • Faji vagy etnikai származás
 • Politikai vélemények
 • Vallási vagy filozófiai meggyőződés
 • Szakszervezeti tagság
 • Genetikai adatok
 • Biometrikus adatok
 • Fizikai vagy mentális egészség vagy állapot
 • Szexuális élet vagy szexuális irányultság

Az érzékeny személyes adatok közé tartoznak a büntetőítéletekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos személyes adatok is.

 1. Milyen adatokat dolgozunk fel

Személyes adatokat gyűjtünk, amikor fiókot hoz létre nálunk, termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol tőlünk, kitölti az Ön számára biztosított űrlapokat, bejelentést vagy értesítést tesz termékeinkről vagy szolgáltatásainkról, kapcsolatba lép velünk telefonon, e-mailben, közvetlenül vagy valamilyen más módon.

Az alábbiakban megadjuk az általunk feldolgozott személyes adatok típusait, attól függően, hogy milyen körülmények között gyűjtöttük ezeket a személyes adatokat. A következő típusú személyes adatokat gyűjtjük Öntől:

5.1. Honlapunk látogatói

Az oldalunk látogatása során Önről gyűjtött személyes adatok két kategóriába sorolhatók.

 • Közvetlenül Ön által megadott információk

Személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön önkéntesen ad meg webhelyünkön keresztül, például amikor online kapcsolatfelvételi űrlapokat tölt ki, hírlevélre feliratkozik, online használja, feliratkozik tőlünk marketingkommunikációra, felmérésekben vesz részt, vagy olyan eseményekre regisztrál, amelyeket szervezünk. Az Önről gyűjtött információk a következők:

 • Név
 • Beosztás, munkakör vagy szint, szerepkör
 • Cég vagy szervezet
 • Cégadatok
 • Elérhetőségi adatok, beleértve az elsődleges e-mailt, e-mail címet és telefonszámokat
 • Demográfiai adatok, például iparág, ország, irányítószám, preferenciák és érdeklődési körök
 • Ügyfélfelmérésekkel vagy hasonló kutatásokkal kapcsolatos egyéb információk
 • Az Ön számára nyújtott szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges információk
 • Bármilyen egyéb személyes adat, amelyet Ön önkéntesen megad számunkra

Szándékosan nem gyűjtünk érzékeny kategóriájú adatokat, kivéve, ha Ön ilyen adatokat ad meg nekünk. Bár előfordulhatnak üres szövegkeretek az oldalon, ahol bármilyen információt megadhat, nem áll szándékunkban érzékeny információkat feldolgozni, ezért tartózkodnia kell az ilyen adatok megadásától. Ha úgy dönt, hogy bármilyen érzékeny személyes adatot ilyen módon ad meg, akkor tudomásul veszi, hogy hozzájárul ezen érzékeny adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához.

 • Automatikusan gyűjtött információk

Amikor meglátogatja oldalunkat, bizonyos személyes adatokat automatikusan gyűjtünk az Ön készülékéről, például az IP-címét, az eszköz típusát, az egyedi eszközazonosító számát, a böngésző típusát, a széles földrajzi elhelyezkedést (pl. ország- vagy városszinten) és egyéb technikai információkat. Információkat gyűjthetünk arról is, hogy Ön és eszköze hogyan kommunikált a webhelyünkön található tartalommal, pl. milyen linkre kattintottak, ahol információk elérhetők. Ezeket az információkat azért gyűjtjük, hogy jobban megértsük webhelyünk látogatóit, honnan származnak, és milyen tartalmak érdeklik őket az oldalainkon. Ezeket az információkat analitikai és minőségi célokra is felhasználhatjuk. További információ arról, hogy a Sharp hogyan használja fel az automatikusan gyűjtött adatokat, beleértve a cookie-kat és más hasonló nyomkövetési technológiát, a Cookie-szabályzatunkban található.

Oldalunk különféle közösségi média bővítményeket is használ, használatukkal kapcsolatos további információkért olvassa el a 4.6 szakaszt.

5.2 Ügyfelek

Amikor felkér bennünket arra, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, személyes adatokat gyűjtünk és használunk fel érvényes üzleti célokra, az Önnek nyújtott szolgáltatások keretében. Bármely ilyen szolgáltatás részeként a Sharp olyan személyek személyes adatait is feldolgozhatja, akik nem közvetlenül az ügyfeleink (például ügyfeleink alkalmazottai, ügyfelei vagy beszállítói).

Az általunk gyűjtött és szolgáltatásaink biztosításához felhasznált személyes adatok többségét ügyfeleink önkéntesen adják át. Ha ezek az adatok olyan egyénekre vonatkozhatnak, akik nem a Sharp közvetlen ügyfelei, visszaigazolást kapunk ügyfelünktől, amely megerősíti, hogy jogosultak az adatokat törvényes feldolgozás céljából nekünk átadni.

 A következő típusú személyes adatokat kezeljük:

 • Alapvető információk, mint például az Ön neve, a cég, ahol dolgozik, a beosztása és a kapcsolata az adott személlyel
 • Elérhetőségi adatok, például postai címe, e-mail címe és telefonszáma
 • Pénzügyi információk, beleértve a felek közötti fizetéseket megkönnyítő bármely információt
 • Bármely egyéb, Önre vagy más harmadik felekre vonatkozó személyes adat, amelyet szolgáltatásaink igénybevétele céljából ad meg számunkra

 

5.3 Kapcsolatok CRM rendszereinkben

Ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszereinkben kezeljük üzleti kapcsolataink (pl. meglévő, volt vagy leendő ügyfeleink, beleértve az általuk alkalmazott személyeket és egyéb üzleti kapcsolattartókat) személyes adatait.

CRM rendszereink támogatást nyújtanak az üzletnek, és megkönnyítik marketing műveleteinket. A Sharp az ilyen rendszereken rögzített információkat arra használja fel, hogy megossza a kapcsolattartókkal a Sharp termékekkel, marketing anyagokkal, felmérésekkel és rendezvényekre szóló meghívókkal kapcsolatos információkat, valamint általános ügyfélkapcsolati adminisztrációs célokra.

CRM rendszereinkben a következő kategóriájú személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • Név, beosztás, cím, e-mail cím, telefon és faxszám
 • A munkáltató vagy szervezet neve, amelyhez az egyén kapcsolódik
 • Marketing preferenciák
 • Meghívásokra adott válaszok és rendezvényen való részvétel megerősítése
 • Az üzleti kapcsolatunk során önkéntesen megadott bármely egyéb információ

Szándékosan nem gyűjtünk érzékeny kategóriájú adatokat, kivéve, ha ilyen adatokat ad meg nekünk (például különleges táplálkozási követelmények, amelyek feltárják vallási hovatartozását vagy bármilyen ételallergiát), ha részt vesz valamelyik rendezvényünkön. Az ilyen adatok gyűjtésére külön adatvédelmi nyilatkozatok vonatkoznak, amelyek vonatkoznak arra az eseményre, amelyen részt vesz.

5.4 Sharp események résztvevői

Személyes adatokat dolgozunk fel a Sharp által szervezett események résztvevőiről, ideértve a találkozókat, konferenciákat, oktatási üléseket és webináriumokat. Különféle alkalmazásokat és online platformokat használhatunk az események regisztrációs folyamatainak kezelésére. Kérjük, vegye figyelembe saját adatvédelmi nyilatkozatukat, és figyelmesen olvassa el azokat, amikor személyes adatait a rendezvényen való részvétel céljából adja meg.

A következő kategóriájú személyes adatokat kezeljük (amennyiben ezek egy adott eseményre vonatkoznak):

 • Név, életkor vagy születési dátum
 • Ügyfél személyes információi (otthoni, irodai és üzleti információk)
 • Hitel- vagy betéti kártyaszám
 • Ügyféladatok (otthoni, irodai és üzleti adatok)
 • Email cím
 • Nem
 • Otthoni vagy más fizikai cím
 • A munkáltatók neve
 • Szerep (munkakör)
 • Útlevél száma
 • Telefon- vagy faxszámok

Szándékosan nem gyűjtünk érzékeny kategóriájú adatokat, kivéve, ha Ön ilyen adatokat ad meg nekünk (például különleges táplálkozási követelmények, amelyek felfedik vallási hovatartozását vagy bármilyen ételallergiát, vagy az egészségére vonatkozó egyéb adatok, amelyek szükségesek a résztvevők támogatásához és részvételük megkönnyítéséhez a Sharp eseményein).

A Sharp fényképeket, hang- vagy videofelvételeket készíthet a Sharp események nyilvános helyein. Az eseményt követően a felvételek további szerkesztésére kerülhet sor, mielőtt közzétételre vagy marketing célú terjesztésre kerülnének.

5.5 Platformjainkat és alkalmazásainkat használó egyének

Külső felhasználóknak, köztük ügyfeleinknek és végfelhasználóiknak hozzáférést biztosítunk az általunk kezelt különféle alkalmazásokhoz, mint például a partnerportál szolgáltatásunkhoz vagy online képzési szolgáltatásunkhoz (Akadémia). Az alkalmazásokon keresztül gyűjtött minden személyes adat (pl. név, e-mail cím, regisztráció napja és ideje) azért kerül rögzítésre, hogy az egyének számára biztosítsuk ezt a szolgáltatást, igazoljuk személyazonosságukat és biztonságos bejelentkezést biztosítsunk egy védett webes környezetbe. Ez azt is lehetővé teszi a Sharp számára, hogy hozzáférést biztosítson vagy megtagadja a hozzáférést a szolgáltatással való visszaélés esetén. A Sharp által biztosított harmadik féltől származó alkalmazásokra saját adatvédelmi nyilatkozatok vonatkoznak. Kérjük, ismerkedjen meg a tartalommal, és figyelmesen olvassa el azokat, amikor platformjainkat és alkalmazásainkat használja.

5.6 Olyan személyek, akik felkeresik közösségi média oldalainkat, és kapcsolatba lépnek közösségi média eszközeinkkel

Közösségi média oldalak

A Sharp különféle közösségi média platformokat használ toborzási, marketing és üzletfejlesztési célokra. A közösségi médiát arra használjuk, hogy munkalehetőségeket hirdessünk a Sharpnál, valamint reklámozzuk a termékeket, szolgáltatásokat és a márkához kapcsolódó tartalmakat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy míg a Sharp felelős a közösségi média platformokon általa közzétett tartalomért, a Sharp nem felelős semmilyen közösségi média platform kezeléséért és adminisztrációjáért. Mindig ismerkedjen meg, és figyelmesen olvassa el az ezen közösségi média platformok által előírt jogi és adatvédelmi feltételeket. Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy a közösségi média platform hogyan használja fel az Ön adatait, forduljon közvetlenül a platform szolgáltatójához.

Bizonyos körülmények között a Sharp összesített adatokat szerezhet be ezektől a közösségi médiaplatform-szolgáltatóktól, pl. a Sharp által közzétett tartalmakra és bejegyzésekre adott „lájkok” száma, azon látogatók száma, akik kapcsolatba lépnek bejegyzéseinkkel vagy a rákattintott és letöltött tartalom linkjeivel kapcsolatos információk.

Közösségi média pluginek

A közösségi média plugineket is használunk oldalunkon pl. egyedi gomb, amely lehetővé teszi az oldal számára, hogy közvetlen kapcsolatot létesítsen az érintett közösségi média platform szerverével. Az ilyen közvetlen kapcsolat eredményeként a közösségi média szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy webhelyünk melyik oldala indította el a hivatkozást. Ha meg kívánja akadályozni az ilyen megosztást, ellenőrizze közösségi média fiókja beállításait, mielőtt felkeresné weboldalunkat, mivel a Sharpnak nincs befolyása arra, hogy a közösségi oldalak pluginjeinek használatával hogyan gyűjtik az adatokat.

Oldalunk a következő plugin bővítményeket, widgeteket használja:

 • Twitter

A Twitter szolgáltatás funkciói beépültek oldalunkba. A Twitter és a „retweet” funkció használatakor a meglátogatott webhelyek összekapcsolódnak az Ön Twitter-fiókjával, és megismerhetik a többi felhasználót. Ha még nem jelentkezett be Twitter-fiókjába, a Twitter gombra kattintva megjelenik a Twitter bejelentkezési oldala, ahol megadhatja bejelentkezési adatait. Ennek során az adatok a Twitterre is átkerülnek. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, illetve arról, hogy a Twitter hogyan fogja azokat felhasználni. További információért tekintse meg a Twitter adatvédelmi szabályzatát.

 • Youtube

Oldalunk a Google által üzemeltetett YouTube bővítményeit használja. Ha meglátogatja valamelyik YouTube bővítményt tartalmazó oldalunkat, az a YouTube-szerverekkel való kapcsolatot eredményezi. Itt a YouTube szerver tájékoztatást kap arról, hogy Ön mely oldalakat látogatta meg.

Ha bejelentkezett YouTube-fiókjába, a YouTube lehetővé teszi, hogy böngészési viselkedését közvetlenül személyes profiljához társítsa. Ezt megelőzheti, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából. Ha még nem jelentkezett be YouTube-fiókjába, a YouTube gombra kattintva megjelenik a Twitter bejelentkezési oldala, ahol megadhatja bejelentkezési adatait.

További információért tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát.

 • LinkedIn Lead Gen Forms űrlapok

A Sharp a LinkedIn Lead Gen Forms-ot használja a Sharp által szponzorált tartalmakhoz, a szponzorált LinkedIn InMail-t pedig a toborzáshoz, az üzletfejlesztéshez és a marketingkampányokhoz. Miután a LinkedIn-tagok a Sharp hirdetésére kattintanak, egy űrlapot fognak látni, amely előre kitöltve van LinkedIn-profiljukból származó információkkal, például nevükkel, elérhetőségükkel, cégnevükkel, beosztásukkal, szintjükkel és tartózkodási helyükkel. Amint egy LinkedIn-tag beküld egy lead űrlapot, a rendszer összekapcsolja a Sharp-pal. Kattintson ide a LinkedIn adatvédelmi irányelveiért.

 • Google térkép

Oldalunk a Google Maps térképszolgáltatást használja egy alkalmazásprogramozási felületen (API) keresztül.

A Google Maps használatához el kell mentenie IP-címét. Ezeket az információkat általában lefordítják a Google Egyesült Államok-beli szerverére, és ott tárolják. Erre az adattovábbításra nincs befolyásunk. További információért tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát.

5.7 A Sharp-pal e-mailben levelező személyek

A Sharp számos eszközt használ informatikai infrastruktúrája biztonságának megőrzésére, beleértve az e-mail szolgáltatásainkat is. Példák az ilyen eszközökre:

 • Rendszerek, amelyek átvizsgálják a Sharp-címzettekhez érkező e-maileket gyanús mellékletek és URL-ek keresésére a rosszindulatú programok támadásainak megelőzése érdekében
 • Eszközök, amelyek végponti fenyegetésészlelést biztosítanak a rosszindulatú támadások észleléséhez
 • Eszközök, amelyek blokkolnak bizonyos tartalmakat vagy webhelyeket

Ha e-mailben levelez egy Sharp-címzettel, az Ön e-mailjeit a Sharp által IT-infrastruktúrája biztonságának megőrzése érdekében használt eszközök ellenőrzik, ami azt eredményezheti, hogy a tartalmat a Sharp felhatalmazott munkatársai olvassák el, nem a címzettek.

5.8 Állásra jelentkezők

Személyes adatokat toborzási célokra dolgozunk fel, hogy megkönnyítsük a rendelkezésre álló munkalehetőségeink adminisztrációját, és hogy az Ön készségeit, tapasztalatát és végzettségét a Sharp által kínált konkrét szerepkörökkel párosítsuk. Bármilyen ilyen adat gyűjthető közvetlenül a jelölttől vagy más harmadik féltől a jelöltről.

Általánosságban elmondható, hogy a következő típusú személyes adatokat gyűjtjük:

 • önéletrajzok
 • személyazonosító okmányok
 • tanulmányi előmenetelek
 • korábbi munkahelyek
 • foglalkoztatási információk és referenciák.

Ezeket az információkat továbbítjuk a megfelelő munkaerő-felvételi vezetőkhöz és a toborzási folyamatban részt vevő személyekhez, hogy eldöntsék, meghívják-e Önt egy interjúra. A Sharp további információkat gyűjt, ha meghívják Önt az interjúra (vagy azzal egyenértékű kapcsolatfelvételre). Ilyen információk az interjúk, az értékelés eredményei, a visszajelzések és az ajánlat részletei.

Toborzási folyamatunk részeként speciális kategóriájú adatokat is gyűjthetünk a jelentkezőktől, ha erre munkajogi kötelezettségünk van. Ezek az információk a Sharpnál jövőbeli munkakörnyezetükre vagy a foglalkoztatási juttatások jövőbeli biztosítására vonatkoznak, vagy az egyén kifejezett beleegyezésével, amennyiben az ilyen információk gyűjtését a törvény megengedi.

Toborzási eszközeink és webhelyeink saját adatvédelmi nyilatkozatokat tartalmaznak, amelyek elmagyarázzák, hogy az alkalmazások miért és hogyan gyűjtik és dolgozzák fel a személyi adatokat. Arra biztatjuk a toborzási eszközeinket és webhelyeinket használó egyéneket, hogy olvassák el az ezeken az eszközökön és webhelyeken elérhető adatvédelmi nyilatkozatokat.

5.9 Beszállítók

A beszállítóinkkal (beleértve az alvállalkozókat és a beszállítóinkkal kapcsolatban álló személyeket) kapcsolatos személyi adatokat a kapcsolatunk és a szerződésünk kezelése, valamint a beszállítóinktól származó szolgáltatások igénybevétele érdekében dolgozzuk fel.

Az általunk kezelt személyi adatok általában a kapcsolattartási adatokra (név, munkáltató neve, telefon, e-mail és egyéb elérhetőségek) és pénzügyi információkra korlátozódnak, beleértve a fizetéssel kapcsolatos információkat is.

5.10 Látogatók a Sharp irodáiban

Amikor meglátogat egy Sharp irodát, személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy bizonyos szolgáltatásokat biztosítsunk Önnek (például hozzáférést épületeinkhez és konferenciatermeinkhez vagy Wi-Fi-hez), szabályozzuk az épületeinkhez való hozzáférést, valamint megvédjük irodáinkat, személyzetünket, javainkat és bizalmas információinkat (például CCTV használatával).

Az általunk gyűjtött személyes adatok általában az Ön nevére, elérhetőségi adataira, tartózkodási helyére, valamint az irodánkba való belépés és az elhagyásának időpontjára korlátozódnak.

 • Látogatói nyilvántartások és belépési jelvények
   

Irodáink látogatóitól a recepción történő bejelentkezést kérjük, és ezt a látogatói nyilvántartást rövid ideig megőrizzük. Irodáink látogatói ideiglenes belépőkártyával léphetnek irodáinkba. Látogatói nyilvántartásainkat a belépési jelvények leadásának ellenőrzésére, a biztonsági incidensek kivizsgálására és vészhelyzeti célokra (például, ha egy irodát ki kell üríteni) használjuk.

 • Wi-Fi

Figyeljük és naplózzuk a forgalmat Wi-Fi hálózatainkon. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy korlátozott mennyiségű információt lássunk a felhasználó hálózati viselkedéséről, de legalább azt a forrás- és célcímet is láthatjuk, amelyről a felhasználó csatlakozik, illetve amelyre csatlakozik.

 • CCTV
   

A Sharp CCTV megfigyelést alkalmaz, ahol ezt a törvény lehetővé teszi. A CCTV képeket biztonságosan tárolják, és csak szükség esetén (például egy incidens kivizsgálásához) érhetők el.

 

 1. Az adatkezelés céljai és jogi indokai

A személyes adatok gyűjtését csak azokra korlátozzuk, amelyek jogi vagy üzleti kötelezettségeink teljesítéséhez feltétlenül szükségesek. Bizonyos esetekben azonban előfordulhat, hogy a személyes adatok megadását részben törvény (pl. adószabályok) írja elő, vagy szerződéses tárgyalások, vagy szolgáltatásnyújtás részeként szükséges.

Az alábbiakban leírjuk:

 • milyen célokra gyűjtjük az Ön személyes adatait;
 • az a jogalap, amely lehetővé teszi számunkra az Ön személyes adatainak feldolgozását
 

Az adatok típusa

A feldolgozás céljai

A feldolgozás jogalapja

1.

A sharp.eu látogatói

· Oldalunk adminisztrálását és kezelését, beleértve az Ön személyazonosságának megerősítését és hitelesítését, valamint a webhelyünk korlátozott területeihez való jogosulatlan hozzáférésémek megakadályozását segíti.

· A böngészési élmény személyre szabása és gazdagítása olyan tartalom megjelenítésével, amely nagyobb valószínűséggel releváns és érdekli Önt.

· Az oldalunk látogatói adatainak elemzésére szolgál.

· Annak a vállalatnak, szervezetnek, intézménynek vagy ügynökségnek a meghatározását végzi, amelynek dolgozik, vagy amellyel egyébként kapcsolatban áll.

· Vállalkozásunk és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében.

· Marketingkommunikáció biztosítására

· Összehasonlítás és adatelemzés elvégzéséhez (például webhelyünk használatával és webhelyünk látogatóinak demográfiai elemzésével kapcsolatban).

· Annak megértéséhez, hogy a látogatók hogyan használják webhelyünk szolgáltatásait és funkcióit.

· A vonatkozó használati feltételek betartásának ellenőrzése és betartatása céljából.

· Minőség- és kockázatkezelési felülvizsgálatok elvégzéséhez.

· Bármilyen más célból, amelyből információt adott a Sharpnak.

· Jogos érdekünk az információk és szolgáltatások hatékony eljuttatása, valamint vállalkozásaink hatékony és jogszerű működtetése.

· Jogos érdekünk oldalunk valamint az Ön felhasználói élményei fejlesztése és javítása.

· A látogató kifejezett hozzájárulása.

2.

Ügyfelek

· Hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek

· Kapcsolatunk igazgatása és szerződéses kapcsolatok fenntartása.

· Számviteli és adózási célokra. 

· Marketinghez és üzletfejlesztéshez.

· Törvényi és szabályozási kötelezettségeink teljesítése érdekében.

· Törvényes jogok megállapítására, gyakorlásához vagy védelmében.

· Történelmi és statisztikai célokra.

· Szerződés teljesítése

· Jogos érdekünk az információk és szolgáltatások hatékony eljuttatása, valamint vállalkozásaink hatékony és jogszerű működtetése.

· Jogos érdekünk az Ön és a Sharp közötti szerződés teljesítése.

3.

Elérhetőségek CRM rendszereinkben.

· Termékeinkről és szolgáltatásainkról tájékoztatást nyújtunk Önnek.

· Marketinghez és üzletfejlesztéshez.

· Kapcsolatunk igazgatása és szerződéses kapcsolatok fenntartása.

· Az üzleti kapcsolattartó kifejezett hozzájárulása.

· Jogos érdekünk az üzleti kapcsolatainkkal való kapcsolattartás, valamint a Sharp-pal, szolgáltatásainkkal és rendezvényeinkkel kapcsolatos információk nyújtása.

4.

Sharp események résztvevői

· Termékeinkről és szolgáltatásainkról tájékoztatást nyújtunk Önnek.

· Marketinghez és üzletfejlesztéshez.

· A rendezvényen való részvétel és annak elősegítésének adminisztrálása.

· A résztvevő kifejezett hozzájárulása.

· Jogos érdekünk a rendezvények szervezése és az ilyen rendezvények regisztrációs folyamatának segítése..

· Jogos érdekünk, hogy megvédjük munkatársainkat, eszközeinket és információinkat, és megakadályozzuk, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a Sharp külső eseményeihez.

· Jogos érdekünk, hogy információkat nyújtsunk a Sharpról, szolgáltatásainkról és rendezvényeinkről.

5.

Olyan személyek, akik platformjainkat és alkalmazásainkat használják.

· Kapcsolatunk igazgatása és szerződéses kapcsolatok fenntartása.

· A platformjainkhoz és alkalmazásainkhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében.

· Jogos érdekünk az információk és szolgáltatások hatékony eljuttatása, valamint vállalkozásaink hatékony és jogszerű működtetése.

· Jogos érdekünk az Ön és a Sharp közötti szerződés teljesítése.

· A platform/alkalmazás végfelhasználójának kifejezett beleegyezése.

6.

Egyének, akik meglátogatják közösségi oldalainkat, közösségimédia-bővítményeinket és eszközeinket.

· Termékeinkről és szolgáltatásainkról tájékoztatást nyújtunk Önnek.

· Marketinghez és üzletfejlesztéshez.

· Toborzáshoz és a Sharp márka népszerűsítéséhez.

· Jogos érdekünk a Sharp szolgáltatásainak és márkájának népszerűsítése.

· Jogos érdekünk a tehetségek vonzása, azonosítása és felvétele.

· Jogos érdekünk, hogy javítsuk webhelye élményét és optimalizáljuk szolgáltatásainkat.

7.

Magánszemélyek, akik e-mailben leveleznek a Sharp-pal

· Hogy megoldást adjunk kérdésére vagy kérésére.

· Információbiztonsági okokból.

· Jogos érdekünk informatikai infrastruktúránk illetéktelen hozzáféréssel vagy adatszivárgással szembeni védelme.

· Jogos érdekünk az e-mail forgalom elemzése.

8.

Állásra jelentkezők

· Toborzási és tehetségkutatási célokra.

· A jelöltek kiválasztásának és felvételének megkönnyítésére.

· Törvényi és szabályozási kötelezettségeink teljesítése érdekében.

· Törvényes jogok megállapítására, gyakorlásához vagy védelmében.

· Fiókjának adminisztrálására a jelentkezési folyamat során, beleértve az esetleges háttérellenőrzések elvégzését is, ha van ilyen.

· Statisztikai célokra.

· A jelentkező kifejezett hozzájárulása.

· Jogos érdekünk a tehetségek érdeklődésének felkeltése, azonosítása és felvétele.

· Jogos érdekünk, hogy feldolgozzuk és kezeljük a Sharp pozícióira való jelentkezéseket, beleértve a jelöltek átvilágítását és kiválasztását.

· Jogos érdekünk a jelöltek felvétele és bevonása azáltal, hogy ajánlatot teszünk a sikeres jelölteknek, és munkavállalás előtti szűrést végzünk.

· Jogos érdekünk a karrier weboldalaink kezelése (beleértve a statisztikai elemzések végzését is).

· Jogi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfelelés (amikor háttérellenőrzést végeznek annak igazolására, hogy a jelölt alkalmas a munkára).

9.

Beszállítók 

· Kapcsolatunk és szerződésünk kezeléséhez, beleértve a fizetések adminisztrációját és az adósságbehajtást.

· Törvényi és szabályozási kötelezettségeink teljesítése érdekében.

· Törvényes jogok megállapítására, gyakorlásához vagy védelmében.

· Szerződés teljesítése

· Jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítése.

· Jogos érdekünk a kifizetések, díjak és díjak kezelése, valamint a Sharp felé fennálló pénz beszedése és behajtása.

· Jogos érdekünk, hogy megvédjük magunkat az ellen, hogy a Sharp véletlenül bűncselekményekből származó bevételekkel foglalkozzon, vagy bármilyen más jogellenes vagy csaló tevékenységhez segítséget nyújtson.

10.

Látogatók a Sharp irodáiban

· A Sharp helyiségek látogatói belépésének adminisztrációja számora.

· Telephelyeink, alkalmazottaink és információink védelméért.

· Törvényi és szabályozási kötelezettségeink teljesítése érdekében.

· Törvényes jogok megállapítására, gyakorlásához vagy védelmében.

· Irodáink, személyzetünk, javaink és bizalmas információink védelméhez fűződő jogos érdekünk.

· Jogos érdekünk a bűncselekmények megelőzése és felderítése, valamint a jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme

 1. Hogyan osztjuk meg személyes adatait

Személyes adatait a következőkkel osztjuk meg:

 • A munkatársaink: Személyes adataihoz munkatársaink hozzáférnek, de csak akkor, ha ez a munkakörükhöz szükséges.
 • Velünk azonos cégcsoportba tartozó cégek: Az Ön számára szolgáltatás nyújtása céljából.
 • Partnerek és kereskedők: A nem közvetlenül a Sharp által biztosított termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása céljából.
 • Külső szolgáltatók: A Sharp külső szolgáltatókat vesz igénybe például az információs technológia és egyéb adminisztratív támogatási szolgáltatások terén. Szolgáltatóink szerződésben kötelesek megfelelő szintű biztonságot és adatvédelmet fenntartani
 • Bűnüldözési és szabályozási ügynökségek: ha kötelesek vagyunk nyilvánosságra hozni vagy megosztani az Ön személyes adatait annak érdekében, hogy megfeleljünk bármilyen jogi kötelezettségnek vagy szabályozási követelménynek

 

 1. Változások az üzleti tulajdonban és az ellenőrzésben

Eladás, egyesülés, konszolidáció, irányítás megváltozása, vagyonátruházás vagy vállalkozásunk átszervezése következtében a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt információkat átruházhatjuk vagy eladhatjuk harmadik fél részére. Ha cégegyesítésben, felvásárlásban vagy vagyonértékesítésben veszünk részt, adatait mindig az Ön jogaival és szabadságaival összhangban, valamint a felek közötti titoktartási megállapodásoknak megfelelően dolgozzuk fel.

 1. Személyes adatok továbbítása

A Sharp cégek a világ különböző pontjain működnek. Belső infrastruktúránk egyes részei centralizáltak, ami magában foglalja az informatikai szolgáltatások nyújtását is. Személyes adatokat továbbíthatunk harmadik feleknek (és leányvállalataiknak), amelyek a fent említett kiegészítő szolgáltatásokat nyújtják a Sharp számára.

Ezért az Ön személyes adatait néha azon a joghatóságon kívülre továbbítják, amelyben azokat gyűjtötték és tárolták. Ez magában foglalja az Európai Gazdasági Térségen (EGT) és az Egyesült Királyságon (UK) kívüli országokat is. Ha ilyen adattovábbításra van szükség, megfelelő biztonsági és jogi intézkedéseket vezetünk be a személyes adatok biztonságának és biztonságának megőrzése érdekében. A Sharp megfelelő csoporton belüli adattovábbítási megállapodásokat hajtott végre, amelyek jogilag kötelező erejű és végrehajtható kötelezettséget vállalnak a személyes adatok védelmére a Sharp vállalatcsoporton belül. Ha a személyes adatokat harmadik fél szolgáltatónak továbbítják, akkor azt is biztosítjuk, hogy jogilag kötelező érvényű szerződéses védelem álljon fenn, összhangban a GDPR-ral és bármely más vonatkozó adatvédelmi törvénnyel.

 1. Az Önök jogai

Személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:

 •  
  • A Sharp által Önről tárolt személyes adatok elérése
  • Személyes adatai helyesbítése érdekében, például ha azok hiányosak vagy tévesek
  • Bármikor leiratkozhat a marketingkommunikáció fogadásáról
  • A személyes adatok kezelésének korlátozása vagy letiltása, vagy a személyes adatok törlésének kérése (bizonyos körülmények között és a vonatkozó jogszabályok alapján)
  • Másolatot kapni az Ön által a Sharp részére megadott személyes adatokról strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban („adathordozhatóság”), a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
  • Amennyiben Ön önkéntesen adta meg személyes adatait, vagy egyéb módon hozzájárult azok felhasználásához, jogosult a hozzájárulás visszavonására
  • Panaszjog az adatvédelmi hatósághoz

A fentiek bármelyikéhez fűződő jogainak gyakorlásához vagy az adatvédelmi törvény állítólagos megsértésével kapcsolatos panasz benyújtásához kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a rodo.pl@sharp.eu címen.

 

 1. Biztonság

A Sharp megfelelő szervezeti és műszaki ellenőrzést vezetett be az üzleti tevékenysége során megszerzett információk bizalmasságának és biztonságának védelme érdekében. Az ilyen információkhoz való hozzáférés korlátozott, és olyan szabályzatok és eljárások vannak érvényben, amelyek célja az információ elvesztésének, a velük történő visszaélésnek és helytelen közzétételének megakadályozása.

 1. Visszatartás

Szabályzatunk alapján a személyes adatokat csak addig őrizzük meg, ameddig az a jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontjában „Az adatkezelés céljai és jogalapjai” című fejezetben leírt célok megvalósításához szükséges.Vegye figyelembe, hogy a megőrzési időszakok a különböző joghatóságoknál eltérőek, és a helyi szabályozási és szakmai megőrzési követelményeknek megfelelően vannak meghatározva.

 1. A szabályzat frissítései

Ezt az adatvédelmi szabályzatot időről időre frissíthetjük annak érdekében, hogy tükrözze a személyes adatok feldolgozásának módjában bekövetkezett változásokat (például ha új rendszereket vagy folyamatokat vezetünk be, amelyek a személyes adatok új felhasználását vonják maguk után), vagy hogy pontosítsuk az ebben a közleményben közölt információkat. Változásaink a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően történnek.

Javasoljuk, hogy időről időre ellenőrizze a jelen tájékoztató frissítéseit, de közvetlenül értesítjük Önt a jelen tájékoztató vagy az Ön személyes adatainak felhasználási módját érintő változásokról, ha erre jogszabályi kötelezettségünk van.

 

Dokumentum ellenőrzés

 1. Módosítási előzmények

Szerző

Kibocsátás dátuma

Verziószám

A módosítás oka

Maria Watson

2021. április

1.0

N/A (Első változat)

Maria Watson

2022 július 

2.0

A SEG elérhetőségi adatainak felülvizsgálata és frissítése; a szabályzat újbóli kiadása.

 1. Felelősségi mátrix

Név

Felelősség

DPISO

A teljesség, pontosság és célszerűség ellenőrzése; szükség esetén felülvizsgálja és módosítja, valamint kezeli a kontroll változatot.

DP vezetők

A helyi adatvédelmi szabályzat betartásáért és ellenőrzéséért felelősek

SEE Marketing

A szabályzat terjesztéséért felel a helyi marketing kapcsolattartók/az ország honlapok tartalmáért felelős személyek körében.

Helyi marketingmenedzserek

Felelősek a szabályzat megfelelő ország változatának feltöltéséért az európai szabályzat sablonja alapján.

 1. Terjesztési lista

Név:

Pozíció:

Adatvédelmi vezetők

A fenti 2. szakaszban felsoroltak

Helyi marketingmenedzserek

A fenti 2. szakaszban felsoroltak

SEE Marketing

A fenti 2. szakaszban felsoroltak