Impresszum

A WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEI

2021. június 15

Ezek a használati feltételek megadják azokat a használati feltételeket, amelyek alapján használhatja webhelyünket eu (oldalunkat), akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként. Oldalunk használata magában foglalja oldalunk elérését, böngészését vagy a regisztrációt.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a használati feltételeket, mielőtt elkezdi használni oldalunkat, mivel ezek vonatkoznak oldalunk Ön általi használatára. Javasoljuk, hogy nyomtasson ki egy másolatot a későbbiekre.

Oldalunk használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja ezeket a használati feltételeket, és beleegyezik azok betartásába.

Ha nem fogadja el ezeket a használati feltételeket, nem használhatja oldalunkat.

Információk rólunk

A www.sharp.hu a Sharp Electronics Europe Limited ("Mi") oldala. Angliában és Walesben vagyunk bejegyezve a 08060689 cégszám alatt, és székhelyünk a 4 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge UB11 1EZ Egyesült Királyság.

E feltételek változásai

Az oldal módosításával bármikor módosíthatjuk a jelen használati feltételeket.

Kérjük, időnként ellenőrizze ezt az oldalt, hogy tájékozódjon az általunk végrehajtott változtatásokról, mivel ezek kötelezőek Önre nézve.

Változások az oldalunkon

Oldalunkat időről időre frissíthetjük, és a tartalmat bármikor módosíthatjuk. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy az oldalunkon található bármely tartalom bármikor elavulhat, és nem vagyunk kötelesek frissíteni.

Nem garantáljuk, hogy oldalunk vagy bármely azon található tartalom mentes lesz a hibáktól vagy hiányosságoktól.

Oldalunk elérése

Oldalunk ingyenesen elérhető.

Nem garantáljuk, hogy oldalunk vagy az azon található tartalom mindig elérhető vagy megszakítás nélkül elérhető lesz. Oldalunkhoz való hozzáférés ideiglenesen engedélyezett. Felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk, leállíthatjuk vagy megváltoztathatjuk webhelyünket vagy annak egy részét előzetes értesítés nélkül. Nem vállalunk felelősséget Ön irányában, ha webhelyünk bármilyen okból bármikor vagy bármely ideig nem elérhető.

Ön felelős azért, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen ahhoz, hogy hozzáférjen oldalunkhoz.

Ön felelős azért is, hogy minden olyan személy, aki az Ön internetkapcsolatán keresztül látogatja oldalunkat, ismerje ezeket a használati feltételeket és egyéb erre vonatkozó feltételeket, és betartsa azokat.

Nincs hivatkozás az információkra

Az oldalunkon található tartalom csak általános tájékoztatásra szolgál. Ez nem olyan tanács, amelyre támaszkodnia kell. Szakmai vagy szakértői tanácsot kell kérnie, mielőtt webhelyünk tartalma alapján bármilyen intézkedést megtenne, vagy ettől tartózkodna.

Bár minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a webhelyünkön található információk frissítésére, nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy garanciát, akár kimondottan, akár hallgatólagosan, arra vonatkozóan, hogy a webhelyünkön található tartalom pontos, teljes vagy naprakész.

Hivatkozás az oldalunkra

Honlapunkra hivatkozhat, feltéve, hogy ezt tisztességes és törvényes módon teszi, és nem sérti hírnevünket, és nem használja ki azt.

Nem hozhat létre olyan linket, amely a mi részünkről társulás, jóváhagyás vagy egyetértés bármilyen formáját sugallja, ha ilyen nem létezik.

Nem hozhat létre hivatkozást az oldalunkra olyan webhelyeken, amelyek nem az Ön tulajdonában állnak.

Oldalunk nem kerülhet keretbe semmilyen más webhelyen, és nem hozhat létre hivatkozást webhelyünk bármely részére, kivéve a kezdőlapot.

Fenntartjuk a jogot a hivatkozási engedély előzetes értesítés nélküli visszavonására.

A weboldalnak, amelyre hivatkozik, minden tekintetben meg kell felelnie a jelen szabályzatban meghatározott tartalmi előírásoknak.

Ha a webhelyünkön található tartalmat a fentiektől eltérően kívánja felhasználni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Harmadik fél hivatkozásai és forrásai webhelyünkön

Ahol webhelyünk más webhelyekre és harmadik felek által biztosított forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezek a hivatkozások kizárólag az Ön tájékoztatását szolgálják.

Nincs befolyásunk ezen webhelyek vagy források tartalmára.

Elfogadható használat

Oldalunkat kizárólag törvényes célokra használhatja. Nem használhatja oldalunkat:

 • semmilyen módon, amely sérti a vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy rendelkezéseket.
 • semmilyen módon, amely jogellenes vagy csalárd, vagy bármilyen jogellenes vagy csalárd célja vagy hatása van.
 • kiskorúak bármilyen módon történő bántalmazása vagy megkísérlése céljából.
 • bármely kéretlen vagy engedély nélküli reklám- vagy promóciós anyag továbbítására vagy küldésére, vagy a hasonló megkeresések bármely más formájára.

Ön beleegyezik abba is, hogy jogosulatlanul nem fér hozzá, nem zavarja, károsítja vagy zavarja meg (beleértve korlátozás nélkül az ilyen szoftverek vagy anyagok közzétételét, továbbítását vagy bevezetését) az alábbiakat:

 • oldalunk bármely részét;
 • bármely berendezést vagy hálózatot, amelyen oldalunkat tárolják;
 • az oldalunk biztosításához használt szoftvereket; vagy
 • bármely harmadik fél tulajdonában lévő vagy használt berendezést, hálózatot vagy szoftvert.

Általános feltételek

Szellemi tulajdonjog

Az oldalunkon és az azon közzétett anyagokon található összes szellemi tulajdonjog tulajdonosai vagy engedélyesei mi vagyunk. Ezeket a műveket szerzői jogi törvények és szerződések védik szerte a világon. Minden ilyen jog fenntartva.

Tilos a Sharphoz vagy annak licencadóihoz kapcsolódó védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatási védjegyeket, logókat, domain neveket és más megkülönböztető márkajegyeket, szerzői jogokat vagy egyéb tulajdonjogokat használni, elfedni vagy később felhasználni, kivéve a jelen feltételek által megengedett használatot.

Internet oldalunk bármely oldaláról egy példányt kinyomtathat és kivonatokat letölthet személyes használatra, és felhívhatja szervezetén belül mások figyelmét az oldalunkon közzétett tartalomra.

Tilos módosítani, adaptálni (beleértve, de nem kizárólagosan a tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzések vagy címkék eltávolítását), lefordítani vagy más módon származékos műveketet létrehozni az oldalunkon közzétett anyagokból, illetve az Ön által kinyomtatott vagy letöltött anyagok papíralapú vagy digitális másolataiból semmilyen módon nem használhatja az illusztrációkat, fényképeket, video- vagy hangsorokat vagy grafikákat a kísérőszövegektől elkülönítve.

Tilos visszafejteni, visszafordítani, szétszedni vagy más módon megkísérelni felfedezni a webhely egyetlen részének vagy az azon belüli szoftvernek a forráskódját, kivéve, ha azt az Ön tartózkodási helye szerinti joghatóság hatályos törvényei kifejezetten megengedik.

Mindig el kell ismerni státuszunkat (és bármely azonosított közreműködőt), mint az oldalunkon található tartalom szerzőit.

Tilos a webhelyünk tartalmának egyetlen részét sem felhasználnia kereskedelmi célokra anélkül, hogy erre engedélyt szerezne tőlünk vagy licencadóinktól.

Ha a jelen használati feltételek megsértésével kinyomtatja, lemásolja vagy letölti oldalunk bármely részét, az oldalunk használatához való joga azonnal megszűnik, és választásunk szerint vissza kell küldenie vagy meg kell semmisítenie az Ön által készített anyagok másolatait.

Felelősségünk korlátozása

A jelen használati feltételekben semmi sem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket a gondatlanságunkból, csalásunkból vagy csalárd félrevezetésünkből eredő halálesetekért vagy személyi sérülésekért, vagy bármely más olyan feltételeket, amelyet az angol törvények nem zárhatnak ki vagy nem korlátozhatnak.

A törvény által megengedett mértékig kizárunk minden olyan feltételt, garanciát, nyilatkozatot vagy egyéb feltételt, amely a webhelyünkre vagy az azon található bármely tartalomra vonatkozhat, akár kifejezett, akár hallgatólagos.

Nem vállalunk felelősséget a felhasználó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, akár szerződésből, károkozásból (beleértve a gondatlanságot), törvényi kötelezettség megszegéséből vagy más módon, még akkor sem, ha előreláthatólag az alábbiakból ered:

 • oldalunk használata vagy használatának képtelensége; vagy
 • az oldalunkon megjelenített tartalom felhasználása vagy arra történő támaszkodása.

Felhívjuk figyelmét, hogy különösen nem vállalunk felelősséget a következőkért:

 • nyereség, értékesítés, üzleti vagy bevételkiesés;
 • üzletmenet szüneteltetése;
 • a várt megtakarítások elvesztése;
 • üzleti lehetőség, jó hírnév vagy reputáció elvesztése; vagy
 • bármilyen közvetett vagy következményes veszteség vagy kár.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amelyet vírus, megosztott szolgáltatásmegtagadási támadás vagy más technológiailag káros anyag okoz, amely megfertőzheti az Ön számítógépes berendezéseit, számítógépes programjait, adatait vagy egyéb védett anyagokat az oldalunk használata miatt, vagy bármilyen tartalom letöltésére azon, vagy bármely, arra hivatkozott webhelyen.

A Sharp Electronics (Europe) Limited és a csoporthoz tartozó társaságok teljes halmozott felelőssége Ön vagy bármely más fél felé a jelen megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos követelésekből vagy cselekményekből eredő veszteségekért vagy károkért nem haladhatja meg az 500 GBP-t.

Nem vállalunk felelősséget az oldalunkon hivatkozott weboldalak tartalmáért. Az ilyen hivatkozásokat nem szabad úgy értelmezni, mint a hivatkozott webhelyek jóváhagyását. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a használatukból eredhet.

Kártalanítás

A vonatkozó törvények által megengedett mértékig Ön kártalanítja, ártalmatlanná teszi és megvédi a Sharp Electronics (Europe) Limited-et és a Sharp csoport bármely tagját az Ön költségén a harmadik felek által benyújtott követelésekkel, keresetekkel, eljárásokkal és keresetekkel szemben, ellenünk vagy bármely tisztviselőnk, igazgatónk, alkalmazottunk, ügynökünk vagy kapcsolt vállalkozásunk ellen, valamint minden kapcsolódó felelősség, kártérítés, egyezség, büntetés, pénzbírság, költség vagy kiadás (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és egyéb perköltségeket), amelyek nálunk vagy bármely partnerünknél felmerültek, tisztségviselőink, igazgatóink, alkalmazottaink, ügynökeink vagy kapcsolt vállalkozásaink, amelyek abból erednek, vagy azzal kapcsolatosak, hogy

(i) megsértette a jelen Szerződés bármely feltételét,
(ii) az oldalt Ön használja,
(iii) megsértette a vonatkozó törvényeket, szabályokat vagy az oldallal kapcsolatos szabályozás,
(iv) az Ön által a webhely vagy annak tartalmának bármely aspektusával kapcsolatos nyilatkozatok és szavatosság;
(v) bármely harmadik fél által vagy nevében benyújtott követelés, amely közvetlenül vagy közvetve a webhely Ön általi használatára vonatkozik; és
(vi) az Ön harmadik féllel szembeni adatvédelmi kötelezettségeinek megsértése.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját költségünkön vállaljuk az Ön által kártalanítás tárgyát képező bármely ügy kizárólagos védelmét és ellenőrzését. Ön az ésszerűen szükséges mértékben együttműködik bármely követelés védelmében.

Vírusok

Nem garantáljuk, hogy oldalunk biztonságos, illetve mentes lesz a hibáktól és vírusoktól.

Ön felelős információtechnológiájának, számítógépes programjainak és platformjának konfigurálásáért, hogy elérje oldalunkat. Használjon saját vírusvédelmi szoftvert.

Nem használhatja fel oldalunkat vírusok, trójaiak, férgek, logikai bombák vagy más rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagok tudatos bejuttatására. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni oldalunkhoz, a szerverhez, amelyen az oldalunk található, vagy bármely, az oldalunkhoz kapcsolódó szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Nem támadhatja meg webhelyünket szolgáltatásmegtagadási vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadásokkal. Ennek a rendelkezésnek a megszegésével a számítógépekkel való visszaélésről szóló 1990. évi törvény értelmében bűncselekményt követne el. Minden ilyen jogsértést jelentünk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és együttműködünk velük azáltal, hogy felfedjük velük az Ön személyazonosságát. Ilyen jogsértés esetén Önnek az oldalunk használatához való joga azonnal megszűnik.

Alkalmazandó jog

Ezekre a feltételekre, annak tárgyára és kialakítására (és minden nem szerződéses vitára vagy követelésre) az angol jog az irányadó. Mindketten egyetértünk az angliai és walesi bíróságok kizárólagos joghatóságával.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, kérjük, írjon nekünk e-mailt

Köszönjük, hogy meglátogatta oldalunkat.